Attrahera. Evaluera. Utveckla. Bibehålla.

Tar man en titt i vår bransch finns det många olika tankar kring vad Talent Management är. Är det ett personlighetstest med feedback? Är det en fyra timmar lång intervju där man utmanar kandidatens styrkor och svagheter? Eller är det något annat?

För oss är det ingen tvekan. Talent Management är allt ovan  – och mycket mycket mer. Det är helt enkelt utveckling av människor.

Talangutveckling sker inte av sig självt.

Hos Hudson Nordic kombinerar vi våra test- och utvärderingsverktyg med effektiva processmetoder för att stötta våra kunder i att attrahera, utveckla och behålla ledare och specialister. Vi agerar med hundra procent transparent dialog i kombination med hög diskretion.

Företag och organisationer är bara så bra som de människor som anställs. Av samma anledning är ingenting viktigare än att attrahera, utveckla och behålla begåvade och engagerade människor i bolaget.
Att locka duktiga människor är en sak.  Att göra en plan för att lokalisera, utveckla och behålla – och hålla sig till den planen tillsammans med respektive medarbetare – är en helt annan.  

Arbetet baserasatt skapa djup insikt i respektive persons drivkrafter, mål, potential och färdigheter kopplat till företagets mål och strategi. 

Du vet vad du har…

Vet du vad du saknar?

Med insikt kring bolagsdrift och anställdas hela livscykel tar vi struktur, erfarenhet och konkreta HR-lösningar med oss när vi lyssnar in dig och för dialog kring ditt företags utmaningar.

Vi formar initiativ och aktiviteter som stöder exakt den utmaning du står inför. Kanske du som ledare behöver få en ”second opinion” kring slutkandidater? Kanske du – och andra nyckelpersoner – har möjlighet att få egen utveckling? 

Med Hudson Nordic kan du välja att jobba med olika konsulter och utvecklare, specialiserade inom olika områden. Du kan också välja one-singel-point-of-contact och ändå få tillgång till all kompetens och våra skickliga, certifierade konsulter och coacher, med samma objektiva perspektiv på utveckling.
Människors potential och drivkrafter i linje med bolagets kultur och målsättningar
.

Oavsett om du kontaktar oss eller våra nordiska kollegor i Danmark och Norge, får du samma bemötande och utväxling. Vi jobbar även strukturerat i team över gränserna utifrån den kompetens som krävs.

Assessment & Development Centers

 

En utvecklade dag du aldrig glömmer.

När kunder och kandidater möts i våra Assessment Centers är vår viktigaste uppgift att skapa en professionell och verklighetstrogen inramning och en förberedande grundtrygghet inför en utmanande dag i utvecklingens tecken.

Vi förbereder alla parter bland annat genom grundlig information och briefing inför dagen. Under själva utfarandet sörjer vi också för att alla ska ha en sublim service genom hela Assessment Centret.

En plats för kunder och kandidater.

Vi strävar alltid efter att skapa det lilla extra för både kunder och kandidater. Vi får ofta höra att vi lyckas balansera dessa två perspektiv och grupper riktigt bra.

Anledningen till att vi lyckas – får vi feedback på – är att vi sätter både vår professionella och medmänskliga prägel på processen. Vårt fokus ligger alltid på att det ska vara en positiv upplevelse att möta Hudson Nordic. Även om man som kandidat inte får aktuell tjänst.

Vi jobbar tätt ihop med kandidater och kunder, från uppstart till processavslut, uppföljning och fortsatt progress i nya rollen.