Assessment Center.

Det är inte alltid intervjuer och online-tester räcker för att utvärdera en kandidats lämplighet för en roll. För att få en heltäckande bild av en kandidats kompetenser, så nära en verklig miljö som möjligt, rekommenderar vi därför ett skräddarsytt Assessment Center.

En felaktig rekrytering kan bli dyrbar. En snabb överslagsberäkning vad en felrekrytering kostar i förlorade affärer, upplärning, tid, nyrekrytering och slutsatsen blir enkel: Det lönar sig att göra rätt

Assessments i tuffa business-miljöer

Assessa kandidater i utmanande kontext, psykometriska tester, simuleringsövningar samt färdighetstester. Genom att kartlägga varje individs unika profil får ni stöd i valet att välja rätt kandidat som har potential att nå framgång.

Hudsons flexibla tillvägagångssätt möjliggör skräddarsydda Assessment Centers som passar era unika behov. Vi har ett stort bibliotek av rollspel och övningar som gör att vi kan anpassa ett Assessment Center utifrån er verksamhet. Vi ”assessar” kandidaten utifrån de kompetenser ni har valt för den givna positionen. Utifrån er kravbild skräddarsyr vi sedan personlighetstester, kapacitetstester samt rollspel och simuleringsövningar för att få en så objektiv och verklighetsnära bild som möjligt av kandidatens färdigheter och potential.