Vi utvecklar och synliggör människor.

Vi agerar inom flera olika områden tack vare intern expertis och specialiserade partners. Ledarskapsutveckling är ett område. Allt startar med ledarskapet – av sig själv och andra. Våra uppdrag rör alltid människors potential, drivkrafter och utveckling kopplat till organisationens mål och affär, tillväxt och resultat.

Våra ledarskapsprogram skräddarsys och löper över tid för en verksamhetsnära och effektiv person- och organisationsutveckling.
Fokus är att utveckla varje individ till att nå nya nivåer i sitt ledarskap, både av sig själv och andra och skapa en ökad medvetenhet kring bland annat beteenden. Ett upplägg med oss blir en arena för träning och reflektion i verklighetsbaserad miljö med skarpa case, parallellt med utveckling av processer mot organisationens mål. Vi jobbar både analogt och digitalt.

Prova gärna nedan, du kan också ladda upp verktyget i din egen portal. Ett enkelt men effektivt verktyg vi har skapat som bidrag nu under Covid19. 

Det kräver mod och förtroende. 

Målet är att synliggöra dina invanda beteenden, tankemönster och prestationer. I vårt coachings– och utvecklingsarbete använder vi på Hudson Nordic våra egenutvecklade personlighets-, motivations- och färdighetstester som grund, självklart i dialog med dig. Testverktygen är utvecklade i enlighet med de högsta standarderna inom psykometri på marknaden och baseras på ’The Big 5’ – de fem faktorerna som särskiljer våra personlighetsdrag: 

  • Extraversion (energi)
  • Neuroticism (emotionell instabilitet)
  • Öppenhet (nyfikenhet)
  • Altruism (medkännande & samarbetsvillighet)
  • Samvetsgrannhet (organisering & agera plikttroget)

Våra personlighetstester är utvecklade för ett professionellt sammanhang med affären i fokus, vi har därför även definierat en sjätte faktor: 

  • Professionalismdet täcker in ytterligare ett antal personlighetsdrag som är viktiga i en professionell kontext, tex strategisk, ambitiös och resultatorienterad.  

Våra verktyg har en gedigen vetenskaplig tyngd i kombination med ett affärsinriktat perspektivVi använder våra testverktyg i kombination med motivations och färdighetstester som grund för våra coachningssessioner och rekryteringsprocesser.