Vi utvecklar och synliggör människor.

I kombination med search, rekrytering & interima roller för ledare och specialister fokuserar vi på ledarskapsutveckling. En effektiv och sund medarbetarutveckling grundas i ledarskapet – av sig själv och andra. Våra uppdrag rör alltid människors kompetenser, drivkrafter och potential kopplat till organisationens vision, mål, situation och affär.
Tillväxt, utveckling och resultat är frukten av hur kombinationen ser ut och det är i det arbetet vi har specialiserat oss.

Våra ledarskapsprogram skräddarsys och löper över tid för en verksamhetsnära och effektiv person- och organisationsutveckling.
Fokus är att utveckla varje individ till att nå nya nivåer i sitt ledarskap, både av sig själv och andra och skapa en ökad medvetenhet kring bland annat beteenden. Ett upplägg med oss blir en arena för träning och reflektion i verklighetsbaserad miljö med skarpa case, parallellt med utveckling av processer mot organisationens mål. Vi jobbar både analogt och digitalt.

Löpande:

  • Konsultation med specialister inom transformation; organisationsförändring, digital innovation och agil organisationskapacitet, ledarskaps- och organisationsutveckling. Hör av dig>> så lyssnar vi in dig och bolaget och berättar mer om hur vi får maximerar utveckling och resultat tillsammans.
    Kontakta oss>>

Just nu:

  • Kostnadsfritt verktyg vid kris och ovisshet – ett av flera stöd: Under pressande omständigheter är det också viktigt, inte bara för ledare, att vi alla kan agera och fokusera, både i stunden och under längre tid när ovisshet råder. Löpande i livet och under en yrkeskarriär uppstår situationer och omständigheter vi aldrig tidigare har ställts inför. Som t ex konsekvenser av en oförutsedd pandemi.

Under våren 2020 satte vi samman ett mycket enkelt, effektivt och lättillgängligt verktyg som bidrag under Covid19. Det här avsnittet går att använda fortsatt också. Prova gärna genom att klicka på länken. Du kan också ladda upp verktyget i din egen företagsportal och distribuera eller maila länken och dela med dig till andra.

Verktyget är kostnadsfritt att använda löpande. För resiliens och handlingskraft när vi tappar fokus och motivation.

 

 

 

Det kräver mod och förtroende. 

Målet är att synliggöra dina invanda beteenden, tankemönster och prestationer. I vårt coachings– och utvecklingsarbete använder vi på Hudson Nordic våra egenutvecklade personlighets-, motivations- och färdighetstester som grund, självklart i dialog med dig. Testverktygen är utvecklade i enlighet med de högsta standarderna inom psykometri på marknaden och baseras på ’The Big 5’ – de fem faktorerna som särskiljer våra personlighetsdrag: 

  • Extraversion (energi)
  • Neuroticism (emotionell instabilitet)
  • Öppenhet (nyfikenhet)
  • Altruism (medkännande & samarbetsvillighet)
  • Samvetsgrannhet (organisering & agera plikttroget)

Våra personlighetstester är utvecklade för ett professionellt sammanhang med affären i fokus, vi har därför även definierat en sjätte faktor: 

  • Professionalismdet täcker in ytterligare ett antal personlighetsdrag som är viktiga i en professionell kontext, tex strategisk, ambitiös och resultatorienterad.  

Våra verktyg har en gedigen vetenskaplig tyngd i kombination med ett affärsinriktat perspektivVi använder våra testverktyg i kombination med motivations och färdighetstester som grund för våra coachningssessioner och rekryteringsprocesser.