Vi utvecklar och synliggör människor.

Våra ledarskapsprogram är skräddarsydda för en verksamhetsnära och effektiv ledarskapsutveckling. Vårt fokus är att utveckla individer att nå nya nivåer i sitt ledarskap och skapa medvetenhet kring sina beteenden. Våra program utgör en källa för kompetens och blir en arena för träning och reflektion, utveckling av processer samt en sammansvetsning av de olika ledarna mot organisationens mål.

Det kräver mod och förtroende. 

Målet är att synliggöra dina invanda beteenden, tankemönster och prestationer. I vårt coachings– och utvecklingsarbete använder vi på Hudson Nordic våra egenutvecklade personlighets-, motivations- och färdighetstester som grund, självklart i dialog med dig. Testverktygen är utvecklade i enlighet med de högsta standarderna inom psykometri på marknaden och baseras på ’The Big 5’ – de fem faktorerna som särskiljer våra personlighetsdrag: 

  • Extraversion (energi)
  • Neuroticism (emotionell instabilitet)
  • Öppenhet (nyfikenhet)
  • Altruism (medkännande & samarbetsvillighet)
  • Samvetsgrannhet (organisering & agera plikttroget)

Våra personlighetstester är utvecklade för ett professionellt sammanhang med affären i fokus, vi har därför även definierat en sjätte faktor: 

  • Professionalismdet täcker in ytterligare ett antal personlighetsdrag som är viktiga i en professionell kontext, tex strategisk, ambitiös och resultatorienterad.  

Idag är vi ensamma på marknaden om att erbjuda denna typ av verktyg som har denna gedigna vetenskapliga tyngd i kombination med det affärsinriktade perspektivetVi använder ofta våra testverktyg i kombination med motivations och färdighetstester som grund för våra coachningssessioner samt i alla rekryteringsprocesser.