Coaching.

Känslan av att ha fastnat i karriären kan kännas som ett oöverstigligt hinder. Utan en tydlig plan och strategi kan det vara svårt att förändra situationen på egen hand.

Hudson erbjuder karriärcoachning som ger individer en möjlighet att få ut det mesta av sina karriärer genom enkla men effektiva verktyg, både nätbaserat och personliga coachmöten. Coachningen ger deltagarna verktyg att fatta tydliga beslut angående karriären – vilket leder till maximerad utveckling och större engagemang.

Karriärcoachning hjälper er att:

  • Stötta individers karriärutveckling
  • Identifiera karriärmöjligheter vid omstruktureringar
  • Förstärka mjuka förmågor som kan behövas för olika roller, såsom konfliktlösning och bekräftelse

Alla våra coachningsprogram tar avstamp i våra testverktyg för att kandidaten ska få reflektera kring sin personlighet och motivationsfaktorer.

Med testerna som grund skräddarsys coachningstillfällen utifrån individens förutsättningar mot ett övergripande utvecklingsmål.

International Coach Federation.

International Coach Federation (ICF) har under 20 år varit ledande inom utveckling av professionell coaching.

Våra coacher är certifierade enligt ICF vilket innebär:

  • Har fått yrkesutbildning från ett program som är särskilt utformat för att lära coachning i linje med ICF’s kärnkompetenser och etiska riktlinjer
  • Har uppvisat en god förståelse och användning av coachningens kärnkompetenser, som beskrivs av ICF, i en observerad coaching eller ett inspelat samtal och har avlagt ett skriftligt prov
  • Är skyldig att följa ICF’s etiska riktlinjer
  • Har dokumenterad coacherfarenhet: 100 timmar (ICF ACC), 500 timmar (ICF PCC) resp 2500 timmar (ICF MCC)
  • Måste förnya sin certifiering var tredje år,  där det bl.a. krävs nya utbildningstimmar för att få ny certifiering.