Onboarding.

Med våra erfarna diplomerade coacher stöttar vi den nya ledaren in i sin nya kontext. På så sätt får ledaren de bästa förutsättningarna att komma in och förstå den nya kulturen, mål och andra utmaningar. Syftet är att ledaren snabbare kommer in i sin roll och kan bidra med sin kompetens in i den nya affärskontexten och undviker därmed att hamna i eventuella fallgropar. Vi utvecklar och applicerar helt enkelt den nya ledarens kompetenser in i en ny affärskontext.  

Med vårt testbatteri i kombination med vår förståelse för er organisation, scope, kultur, värdegrund, strategi, mål och nyckelpersoner för rollen skräddarsyr vi onboardingen så att den nya ledaren snabbare kommer in och adderar värde på sin nya position.