Outplacement.

Våra tjänster är professionella omhändertagande och skräddarsydda för att möta era behov inom Outplacement.

Övertalighet och uppsägningar är en emotionell berg- och dalbana för såväl de personligt drabbade som kollegor och ledning. Det kan påverka företaget i många olika riktningar – mycket beroende på hanteringen.

Hudsons lösningar inom Outplacement (omplaceringstjänster) är ett medmänskligt och effektivt sätt för både den uppsagde och företaget att hantera uppsägningar. Det signalerar hur mycket era medarbetare betyder för er och vilken typ av bolag ni är; ofta med en god personalpolitik även i svårare tider. Det skapar också en fortsatt trygghet för alla i organisationen.

Hudsons program för Outplacement hjälper till att implementera era förändringsinitiativ så att de ligger i linje med era värderingar och samtidigt reducerar riskerna för skada av ert varumärke. Det viktigaste under förändringsarbetet är tydlig kommunikation. Som en ledande leverantör av innovativa och effektiva omplaceringslösningar kan vi hjälpa er att planera och verkställa den bästa strategin för att möta alla utmaningar en organisation under förändring kan möta.

Vårt tillvägagångssätt under omplaceringar karaktäriseras av professionalism och omtanke och styrs av kundens och deltagarnas önskemål och behov. Vi skräddarsyr våra tjänster efter varje individ och deras tidigare position inom företaget. De berörda anställda genomgår ett skräddarsytt och individuellt program. Var och en får hjälp och stöd av en personlig karriärcoach för att hitta en passande lösning.

Hudsons program för outplacement har:

  • Framgångsrika partnerskap med organisationer av varierande storlek
  • Nära samarbete med våra rekryteringskonsulter
  • Dokumenterad framgång
  • Innovativa partnerskap med våra kunder/klienter
  • Dokumenterat goda resultat från deltagare