Development Center.

Investera i framtiden. Låt dina medarbetare nå sin fulla potential.

Ett Development Center har som mål att främja individens utveckling och på så sätt hitta och nå sin fulla potential. I ett Development Center kartlägger vi individens styrkor, färdigheter och utvecklingsbehov vilket fungerar sedan som beslutsunderlag inför olika utvecklingsinsatser.

Behöver ni:

  • Utvärdera kompetensen hos nyanställda?
  • Identifiera och utveckla high-potentials?
  • Hjälpa ledare att vidareutveckla sin ledarskapsförmåga?

Tack vare våra egenutvecklade psykometriska tester, bedömningar och simuleringsövningar kan vi stötta er i utvecklingen av era medarbetare så att de når sin fulla potential. Genom att kombinera flera utvärderingsmetoder får vi större kunskap om individers motivation, vilket kan förutsäga framtida beteende, prestation och potential. Investera i framgång.