Supplerende værktøjer.

Alle Hudson Nordics specialister bliver kontinuerligt uddannet i markedets nyeste og bedste værktøjer inden for professionel rekruttering, coaching, assessment og development.

Værktøjerne er et supplement til vores egne gennemarbejdede testværktøjer, og anvendes typisk i samspil med vores executive coachingprogrammer, rekruttering, onboarding og lederudvikling.

Dit personlige 360° ledelses-værktøj.

Hudson Nordic er certificeret bruger af Bates’ Executive Presence Indicator (ExPI) – en model, der giver os mulighed for at hjælpe dig og dit ledelsesteam med at skabe et 360 graders billede af jeres professionelle tilstedeværelse.

ExPI-modellen er et dybdeborende værktøj, som er baseret på omfattende, valideret forskning fra Bates Communications. Det bruges bl.a. i vurderingen af en leders tilstedeværelse – herunder evnen til at engagere, inspirere, justere til og få folk til at handle.

Modellen er baseret på tre hovedområder – karakter, substans og stil – og identificerer 15 specifikke facetter af lederskab, som gør dig i stand til at kortlægge, styrke og udvikle din ledelsesmæssige tilstedeværelse i forhold til nøgleinteressenter, peers, kunder og ansatte.

For at skabe et retvisende billede af de ledelsesmæssige kvaliteter, styrker og mangler inddrager vi et bredt og nuanceret udvalg af respondenter. Disse vil typisk bestå af kolleger, ledere, medarbejdere og andre relevante stakeholders.

Too long, didn’t read?

 

 

ExPI-modellen er et værktøj til lederen, der ønsker at øge sin tilstedeværelse, power og indflydelse. Den giver dig værdifuld viden og konkrete værktøjer til at motivere og inspirere andre – og tager udgangspunkt i det faktiske lederskab og de reelle forretningsudfordringer, du står overfor.

 

 

Helt tæt på med Carl Gustav Jung.

Carl Gustav Jungs personlighedstest er en af de mest etablerede og respekterede modeller inden for personlighed og adfærd. Testen har mange år på bagen, men bruges stadig i vid udstrækning af en lang række førende specialister inden for rekruttering, coaching og personlig udvikling – blandt andet her hos Hudson Nordic.

Helt konkret, måler testen på dine præferencer for at håndtere- og forholde dig til mennesker, behandle oplysninger, træffe beslutninger og organisere dit liv, hvorefter du bliver klassificeret som én af Jungs 16 personlighedstyper.

Hver personlighedstype har sine egne tilknyttede jungianske kognitive funktioner, der sigter mod at forklare måderne, hvorpå mennesker med hver type opfatter og interagerer med virkeligheden.

Det endelige resultat giver dig derfor et ganske præcist overblik over din personlighed og opførsel, hvilket efterfølgende kan sammenholdes med en eksisterende eller potentiel arbejdsgivers krav.

Testen har mange år på bagen, men bruges stadig i vid udstrækning.