Hudson Nordic – Sverige.

Vi är ett team dedikerade konsulter och researchers som strävar efter att skapa värde och mätbara resultat för våra kunder och kandidater. Gemensamt för oss, våra underkonsulter och partners i norden är intresset för människor, drivkrafter och potential kopplat till organisation, strategi och resultat. Vi delar värdegrunder och för att skapa dynamik, utveckling och effekt, är vi olika med olika specialistkompetenser. Precis som de människor vi möter varje dag.

Helen Förnemark Managing Director & Senior Consultant
Agneta Almquist, PhD Senior Consultant Life Science, Nordic
André Högevoll Managing Partner & Head of Operations
Mathilda Dafheim HR Partner & Recruitment Assistant