Hudson Nordic – Sverige.

Vi är ett team dedikerade konsulter och researchers som strävar efter att skapa mesta möjliga värde för våra kunder och kandidater. Gemensamt för oss alla är intresset för människor, drivkrafter och potential kopplat till organisation, strategi och resultat. Vi delar värdegrunder och för att skapa dynamik, utveckling och effekt, är vi olika varandra. Precis som de människor vi möter varje dag.

Helen Förnemark Managing Director & Senior Consultant
Anna-Maria Engdahl Business Developer & Senior Consultant
Agneta Almquist, PhD Senior Consultant Life Science, Nordic
Victor S. Holkert Recruitment Consultant
Fredrik Ålund Recruitment Consultant
Donika Tahiraj Recruitment Consultant & Researcher