Hudson Nordic – Sverige.

Vi är ett team dedikerade konsulter och researchers som strävar efter att skapa värde och mätbara resultat för våra kunder och kandidater. Gemensamt för oss, våra underkonsulter och partners i norden är intresset för människor, drivkrafter och potential kopplat till organisation, strategi och resultat. Vi delar värdegrunder och för att skapa dynamik, utveckling och effekt, är vi olika med olika specialistkompetenser. Precis som de människor vi möter varje dag.

Helen Förnemark Managing Director & Senior Consultant
Anna-Maria Engdahl Business Development & Senior Consultant
Agneta Almquist, PhD Senior Consultant Life Science, Nordic
Denise Valgren Assignment Manager | Research
Karin Bäckström Business consultant & Dipl. Coach enl. ICF
Jenny Andersson INLPTA Trainer & ICF, Master Certified Coach (MCC)
Anna Wallin Organisationskonsult, ICF-certifierad Coach | Certifierad Teamtrainer