Hudson Nordic – Sverige.

Vi strävar efter att skapa värde och mätbara resultat för våra kunder och kandidater. Gemensamt för oss, våra underkonsulter och partners i norden är intresset för människor, drivkrafter och potential kopplat till organisation, strategi och resultat. Vi delar värdegrunder och för att skapa dynamik, utveckling och effekt, är vi olika med olika specialistkompetenser. Precis som de människor vi möter varje dag.

André Högevoll Managing Partner & Head of Operations & Associate Certified Coach (ACC), ICF
Agneta Almquist, PhD Senior Consultant Life Science, Nordic
Jeanette Eliasson Director Business Development
Mathilda Dafheim HR Partner & Executive Assistant