Head of Industrial Relations

Stockholms län, Stockholm, Sverige
Publicerat 11/10/2021
  • Hänvisning: 329
  • Jobbtyp: Head of Industrial Relations
  • Sista ansökningsdag: 10/11/2021

Main Purpose 

  • Ändamålsenligt stöd till verksamheten vad gäller Industrial Relations (förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtal, individärenden samt koordinering på Sverigenivå) 
  • Säkerställa effektiva samverkansformer och samverkan med personalorganisationer (Sverige och Europa) 
  • Leda och stödja i kollektivavtalsförhandlingar  

 

För mer information, vänligen kontakta Assignment Manager, Denise Valgren, på Hudson Nordic: denise.valgren@hudsonnordic.com