Kvalitetschef

Östergötlands län, Mjölby, Sverige
Publicerat 23/03/2021
 • Hänvisning: 256
 • Jobbtyp: Kvalitetschef
 • Sista ansökningsdag: 22/04/2021

 

På uppdrag av Cenova söker vi en Kvalitetschef. Cenova är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av medicintekniska produkter i renrumsmiljö. Vill du som Kvalitetschef vara med i en kraftig expansionsfas där både jakten på nya marknadsområden och utveckling av befintlig verksamhet står i fokus? Då bör du söka rollen som Cenovas nya Kvalitetschef! 

 

Cenova erbjuder hela kedjan från utveckling via industrialisering och montering, till distribution av produkter tillverkade i ISO-klassade renrum. Företaget har en lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning, vakuumformning och produktmontering. All produktion sker i renrum då produkterna oftast ska levereras sterila. Cenovas kunder finns i Sverige och på den internationella marknaden och är ofta stora multinationella företag. Bolaget har ca 90 medarbetare samt 30 bemanningskonsulter. Under 2020 omsatte företaget 125 MSEK och målet inom de närmaste 5 åren är att expandera med 10 – 15% per år. Cenova är på en spännande och expansiv tillväxtresa som innebär stora förändringar och behöver nu stärka organisationen med en Kvalitetschef.

 

Som Kvalitetschef ansvarar du för företagets kvalitetsarbete och säkerställa att ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 13485 samt FDA 21 CFR Part 820. Tillsammans med ledningsgruppen och övrig personal ska du tillse att företaget kvalitetssäkras utifrån gällande kvalitetspolicy, affärsidé samt företagsstrategier. Du är även företagets representant i övergripande kvalitetsfrågor samt är processägare för interna kvalitetsrevisioner. Rollen innebär nära samarbete med sälj- och marknadsavdelningen samt kunderna. Du har personalansvar för kvalitetsavdelningen som i dagsläget består av tre tjänstemän. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Tjänsten är placerad i Mjölby.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvara för att ledningssystemet implementeras och vidmakthålles enligt kvalitetskraven
 • Leda arbetet med att planera, genomföra och följa upp internrevision
 • Bistå övriga funktioner med resurser, metoder och kompetens t.ex. inom statistiska metoder
 • Driva och säkerställa riskmedvetenhet på samtliga nivåer i företaget
 • Kontinuerligt utveckla metoder för att mäta prestanda i tillverkningsprocesser
 • Kontinuerligt utvärdera och implementera åtgärder för att förbättra kvaliteten
 • Informera och utbilda personal, leverantörer och kunder i kvalitetsfrågor
 • Följa upp och kontrollera att renrums samt övriga krav efterlevs
 • Ansvara för att verksamhetsmålen uppnås och efterlevs inom eget ansvarsområde samt att bevaka organisationens övriga verksamhetsmål följs upp enligt plan
 • Ansvara för företagets system för förbättringsarbete samt uppföljning av förbättringsärende från början till slut
 • Driva och utveckla företagets avvikelsehanteringssystem

 

Kravprofil

 • Akademisk teknisk utbildning eller motsvarande
 • Branscherfarenhet från medicinteknik, läkemedel, sjukhus, fordon, livsmedel eller andra branscher med högt ställda regulatoriska krav
 • Erfarenhet av produktkvalitetsarbete, som specialist eller ledare
 • Erfarenhet av samarbete med internationella kunder och leverantörer
 • Goda kunskaper inom ledningssystem är ett krav
 • Goda kunskaper inom ISO 13485 och FDA 21 CFR Part 820 är starkt önskvärt
 • Kompetens inom regelverk för renrum och mikrobiologi är önskvärt
 • Språkkunskaper i engelska och svenska på affärsnivå

 

Personliga egenskaper

Du trivs i en konsultativ roll där du genom stöttning påverkar din omgivning till att göra kvalitetstänkande till en naturlig del av det dagliga arbetet. Du har en kommersiell läggning, är pragmatisk, lösningsorienterad, riskmedveten, förändringsbenägen, kommunikativ och pedagogisk. Vidare är du driven, ordningsam, lyhörd, tydlig samt är bra på att se helheter och prioritera ditt arbete.

 

Kontakt

Är du intresserad att få veta mer om denna intressanta tjänst, vänligen kontakta Senior Consultant Life Science Agneta Almquist, PhD, Hudson Nordic, eller ansök via denna annons.

Mobil: +46 708-28 28 89, E-mail: agneta.almquist@hudsonnordic.com

Vi arbetar med löpande urval. Sök därför gärna tjänsten innan sista ansökningsdatum.