Hudson Nordic – partner och rådgivare.

Search, rekrytering, interimsuppdrag och Talent Management – allt under samma tak tillsammans med underkonsulter och partners. Lokalt och globalt.

Befattningar från specialister och svårtillsatta roller till ledningsgruppsnivå:
Ekonomi | Operations | Försäljning & Marknad | R&D | IT | HR | Inköp | Supply Chain | Produktion | Kvalitet & Miljö |

Branscher vi främst arbetar inom:
Tillverkande industri | Life Science | Automotive | Energi | Tech | IT/IoT | FMCG | Logistik |

Räckvidd.

Vi har varit representerade i Norden i 20 år. Idag är vi ett team om 30 dedikerade konsulter och researchers, i tighta samarbeten med underkonsulter och partners i Sverige, Danmark och Norge. Som en del i Hudsons globala nätverk agerar vi även utanför Norden, vilket öppnar upp fler möjligheter att identifiera rätt kompetenser. För dig som kandidat innebär det också spännande karriärmöjligheter internationellt.

Kommunikation.

Som affärs- och resultatorienterad partner sätter vi oss effektivt in på djupet i er verksamhet och behov. För oss är det viktigt med en transparent dialog kring både utmaningar och möjligheter.

Insikter.

Hudson har hittills byggt upp ett fint renommé av att vara en diskret och stark partner när det kommer till metodisk search, rekrytering och Talent Management Solutions för ledare och specialister. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och affärsinsikter och du kommer att se mer av oss framåt.

Uppföljning.

Uppföljning och utvärdering är viktigt för fortsatt utveckling. Vi är glada och stolta över förtroendet våra kandidater ger oss i form av engagemang, dialoger om utmaningar och fortsatta karriärvägar. Vi searchar aldrig hos våra kunder men kandidatrelationen fortsätter även efter en rekrytering. Vi kommer alltid att vara lika mycket våra kandidaters konsulter, som vi är våra kunders.

Vision & Virtues.

Vision
”To become the most attractive partner for organisations in the Nordics and beyond, we are dedicated in delivering high-standard people solutions to reveal and unleash people’s true potential for growth and success”

Mission
Using concepts and tools which are evidence-based and founded in science, we develop bespoke solutions for our clients, treating each one as though they are the only one. Our team is strongly committed and feels an obligation to treat every person we work with personally and professionally, providing dedicated service from the first moments of our work to its very end. Our philosophy is simple: Great People – Great Performance. We make every endeavor to be a Place where clients and candidates come to be given honest, valuable answers. We  provide challenging solutions which enable individuals to develop, grow, and realize their full potential.

Dedicated.

Generous.

Compassionate.

Brave.

Credible.

Curious.

6