Den bästa kandidaten
– varje gång.

Med kreativ omvärldsbevakning, metodisk kartläggning och internationell räckvidd, lokaliserar vi rätt kompetenser.
På Hudson Nordic har vi även samlat Search, Selection & Talent Management under samma tak. Med andra ord har vi fokus på hela kandidatresan och upplevelsen – från första kontakt och urval till onboarding, coaching och vidareutveckling.

What’s in it for you?

Processen i sig är ingen vetenskap. Det är med vilket insteg något sker, vem som gör vad, varför och med vilken erfarenhet av det ni gör.
Framgång i kompetensförsörjning bygger i vår värld bland annat på:

  • Grundligt förarbete; insyn och förståelse för vår kunds förutsättningar, utmaningar och strategiska mål
  • Profilkalibrering och samsyn
  • Tydliga målsättningar och förväntan i projektet
  • Att vi organiserar oss rätt, jobbar hårt, smart och tidstyrt
  • Täta, transparenta briefings med både kund och kandidater, absolut om vi stöter på hinder

Samtidigt som vi lyssnar in dig, tillåter vi oss också att utmana i dialogen, konstruktivt och objektivt för att komma till kärnan av era behov.
Vi får feedback på att vi tillför nya perspektiv i sättet att se på roller, krav, individer och potential.

Med kalibrerad bild och samsyn, målinriktad och metodisk kartläggning, identifierar och kvalificerar vi rätt kandidater –  som också själva behöver bli intresserade av erbjudandet.

Ska vi hjälpa dig att hitta rätt kandidat?

Varför Hudson Nordic?

Vi tar fullt ansvar genom hela processen.