Interim affärsnytta och gig-möjligheter.

Globalisering, snabb teknikutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden i kombination med en svårbedömd marknadsutveckling, öppnar för fler interimslösningar. I interimsuppdrag jobbar vi med underkonsulter, de är inte anställda utan våra partners. Det innebär att du alltid får rätt konsult och att konsulten verkligen väljer ditt uppdrag. Det skapar alltid bättre resultat. Uppdrag ändrar sig ofta efter en tid vilket vi lyhört följer för att löpande kunna kompetensväxla i ditt projekt.

Vi matchar och evaluerar därefter löpande hur organisation, mål, uppgift, resultat, kompetenser och konsulter matchar varandra vid:

  • Organisationsförändringar | Transformation | Vikariat
  • Omställning | Utrymmet mellan rekryteringar 
  • Internationalisering | Etablering | Nya affärsområden | Fusion |   
  • Affärsutveckling | Utvecklings-projekt | Styrelseuppdrag m.m.