Nischad Search & Rekrytering.

Hudson Nordic är rekryteringspartnern för er som behöver hjälp att hitta rätt kompetens till era nyckelfunktioner. Med vårt nätverk och vår searchprocess kartlägger och attraherar vi de kandidater som inte går att nå genom annons eller marknadsföring. Vi går rätt på kompetensen och vi går rätt på den potentiella kandidaten. 

För oss handlar Nischad Search och Rekrytering om att lösa de rekryteringar som är komplexa. Det kan innebära allt från en specialiserad säljare till en teknisk expert, vad som är en utmanande och nischad rekrytering hos er kan bara ni svara på.