RPO.

Recruitment Process Outsourcing

För er som har ett kontinuerligt rekryteringsbehov erbjuder vi Recruitment Process Outsourcing – RPO. Det innebär att ni hyr en rekryteringskonsult som arbetar dedikerat med era rekryteringar, antingen på plats hos er eller på distans. Lösningen anpassas efter behov. 

Genom att använda er av Hudson Nordics RPO är det smidigt och enkelt att hantera stora rekryteringsbehov utan att behöva rekrytera en egen resurs.