Second Opinion.

Vi på Hudson Nordic stöttar er gärna med en objektiv Second Opinion vid utvärdering av kandidater och/eller medarbetare. Vare sig ni gör en intern eller extern rekrytering är en objektiv, extern utvärdering av kandidater en kvalitetssäkring av processen.

Med utgångspunkt i er kravprofil och valda kompetenser skräddarsyr vi er Second Opinion. Kandidaten genomför tester (Personlighets-, Motivations- och Färdighetstester) i kombination med en gedigen kompetensbaserad intervju. Resultatet sammanställs i en rapport som beskriver hur kandidaten matchar er kravprofil samt ger råd till rekryterande chef.

En Second Opinion är även ett värdefullt coaching-tillfälle för kandidaten. Då vi på djupet går igenom styrkor, svagheter, drivkrafter och potential. Vi ger även coaching och råd inför den framtida rollen.

I tjänsten ingår:
  • Kompetensbaserad intervju

Våra konsulter identifierar tillsammans med kunden relevanta kompetenser för den aktuella rollen från Hudsons kompetensmodell 5+1. Ett urval kompetenser behandlas i intervjun där frågorna är skapade för att ta fram konkreta exempel på de aktuella kompetenserna och ge en bild över kandidatens potential.

  • Personlighetsprofil (BAQ)

Analysen genomförs online via Internet innan det personliga mötet med en Hudson-konsult och resultatet sammanställs utifrån de utvalda kompetenserna. Högre positioner kan även jämföras med en Europeisk ”Senior Leadership Profile”.

  • Motivationsanalys (MDQ)

Analysen genomförs online via Internet innan det personliga mötet med en konsult från Hudson. Resultatet sammanställs och utvärderas utifrån en fördefinierad motivationsprofil, relevant för rollen.

  • Färdighetstest

Testet genomförs antingen online via Internet eller på plats innan det personliga mötet. Hudson erbjuder olika typer av färdighetstester, verbala, numeriska eller abstrakta, beroende på aktuell roll.


Kandidaten får direkt återkoppling av analyser och testresultat och underlag att ta med sig hem. Hudsons konsulter sammanställer resultatet i en rapport till uppdragsgivaren. Rapporten omfattar en beskrivning av kandidatens potential i den aktuella rollen, kandidatens starka sidor och utvecklingsområden samt en sammanfattning av personlighetsprofil, motivationsanalys och färdighetstest relaterade till utvalda kompetenser och aktuell roll.

Vid second opinion-uppdrag där flera kandidater utvärderas inför samma roll kan också en översiktlig jämförelse göras mellan kandidaternas resultat.