Trainees.

Vi stöttar er i rekryteringen och assessment av Trainees. Utifrån era krav och önskemål rekryterar vi och assessar trainee kandidater på alla de siter (internationellt/nationellt) som ni har tänkt tillsätta trainees. Vid assessment av kandidater utgår vi från våra verktyg personlighets tester, kapacitetstester samt rollspel (full assessment center). På så sätt ser ni kandidaternas fulla potential inför rekryteringen.